Το 1996 η τότε πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ, Μένυ Μαλλιώρη  σε  συνεργασία με τον υφυπουργό Υγείας Μανώλη Σκουλάκη, ξεκίνησε να εφαρμόσει  μία πολιτική ίδρυσης Κέντρων Πρόληψης σε όλη την Ελλάδα. Βασικός άξονας αυτής της πολιτικής ήταν η συσπείρωση των τοπικών φορέων και η συμμετοχή τους σε Αστικές μη κερδοσκοπικές  εταιρείες για την ανάπτυξη των προγραμμάτων πρόληψης στις τοπικές κοινωνίες.  Τα  Δ.Σ. των Εταιρειών θα τα στελέχωναν οι εκπρόσωποι τον τοπικών φορέων. Οι  Αστικές Εταιρείες θα κάλυπταν το 50% του προϋπολογισμού των προγραμμάτων πρόληψης  της τοπικής κοινωνίας και το υπόλοιπο 50% θα το κάλυπτε ο ΟΚΑΝΑ.  Οι Αστικές Εταιρείες ( κυρίως τα επιστημονικά στελέχη ), θα διαμόρφωναν από κοινού με τον ΟΚΑΝΑ τριετές πρόγραμμα ανάπτυξης της πρόληψης στην περιοχή της ευθύνης τους, το οποίο θα υλοποιούσαν τα στελέχη πρόληψης και θα το επόπτευε ο ΟΚΑΝΑ.

Ο τρόπος αυτός συνεργασίας των τοπικών φορέων με τον ΟΚΑΝΑ για την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης ήταν αποτέλεσμα των προτάσεων της επιτροπής που είχε  συσταθεί επί προεδρίας Στέφανου Μανίκα και συμμετείχαν και τα στελέχη της ΠΡΟΤΑΣΗΣ, Βασίλης Πασσάς και Αγγελική Πασσά.   Θα σταματούσε  με αυτό τον τρόπο  μία απαράδεκτη κατάσταση σπατάλης χρημάτων δήθεν για την πρόληψη. Μέχρι τότε οι Δήμοι κυρίως, αλλά και μερικοί άλλοι φορείς ζητούσαν χρήματα από Υπουργεία για πρόληψη, τα οποία τα διέθεταν για συναυλίες και εκδηλώσεις προβολής και εντυπωσιασμού που καμία  σχέση δεν  είχαν με την πρόληψη, χωρίς οι ίδιοι οι διοργανωτές να συμμετέχουν οικονομικά.

Η  Πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ  αξιοποίησε το καταστατικό του Συμβουλευτικού  Σταθμού Ιωαννίνων ο οποίος ήδη λειτουργούσε με  αυτές τις βασικές αρχές και αυτό αποτέλεσε την βάση των καταστατικών των Κέντρων Πρόληψης που σιγά-σιγά άρχισαν να δημιουργούνται το 1996 σ’ όλη την επικράτεια.

Γυρίζοντας μερικά χρόνια πίσω το 1988 ξεκινά η ιστορία της Κίνησης «ΠΡΟΤΑΣΗ», η οποία γεννήθηκε από τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και στηρίχτηκε σε φορείς της κοινωνίας για να αναπτυχθεί. Τέτοιοι βασικοί φορείς ήσαν ο Ιατρικός Σύλλογος, ο Δήμος, ο Δικηγορικός Σύλλογος,, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος, η ΕΛΜΕ κ.λπ.

Είχε ήδη συστήσει ένα Κέντρο Πρόληψης με τον Δήμο Πατρέων από το 1993 που ξεκίνησαν οι δράσεις του με την διοργάνωση της 1ης Πανελλαδικής Συνάντησης Φορέων Πρόληψης .

Λόγω  αυτής της πλούσιας δεκαετούς ιστορίας και εμπειρίας πριν την ίδρυση των Κέντρων Πρόληψης χρειάστηκε μία περίοδος μακρών διαπραγματεύσεων για να καταλήξουμε  σε συμφωνία με τον ΟΚΑΝΑ για το πλαίσιο λειτουργίας του νέου Κέντρου Πρόληψης στην Αχαΐα μαζί με την «ΠΡΟΤΑΣΗ».   Συμφωνήσαμε να παραμείνουν οι δύο φορείς αυτόνομοι αλλά να λειτουργήσουν μέσα σε ένα πλαίσιο υψηλού βαθμού δικτύωσης.

Τον Φλεβάρη  του 1997  αρχίζει η προετοιμασία του καταστατικού της  Αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας.  Σημαντικό ρόλο σε αυτό το ξεκίνημα διαδραμάτισε ο τότε  αντινομάρχης Υγείας  Γρηγόρης Μπαράκος, ο οποίος διευκόλυνε τα μέγιστα στην όλη  διαδικασία εκκίνησης και λειτουργίας του Κέντρου. Μαζί με τον Πρόεδρο τότε της ΠΡΟΤΑΣΗΣ  Βασίλη Πασσά  συντόνισαν όλες τις απαιτούμενες ενέργειες με τους υπόλοιπους φορείς και με τον ΟΚΑΝΑ.

Στις 6 Απρίλη του 1997 συζητείται το καταστατικό της Εταιρείας  στο Δ.Σ της ΠΡΟΤΑΣΗΣ.

.

Στις 22  Ιούλη του 1997  εγκρίνεται το καταστατικό από το  Δ.Σ της  ΠΡΟΤΑΣΗΣ.   Προτείνεται εκτός του Δήμου Πατρέων, των γειτονικών Δήμων  και της Νομαρχίας  η συμμετοχή του  Παν/μίου και ΙΣΠ. 

Η  ΠΡΟΤΑΣΗ προσφέρεται να διαθέσει τα 10 εκ. της δικής της επιχορήγησης από τον  Δήμο Πατρέων και τους άλλους φορείς  για την λειτουργία του Κέντρου Πρόληψης.

Στις 2  Οκτώβρη του 1997      το  καταστατικό Εταιρείας εγκρίθηκε από το Νομ. Συμβούλιο. Μετά 10 ημέρες το καταστατικό εγκρίθηκε και  από το  Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πατρέων. Ο Παναγιώτης Κοσιώνης ως εκπρόσωπος του Δήμου αποδέχεται  να ψηφίσει την συμμετοχή του Δήμου  στο Δ.Σ. της Αστικής Εταιρείας με την προϋπόθεση  η ΠΡΟΤΑΣΗ  θα έχει την εποπτεία λειτουργίας  και την επιστημονική ευθύνη του Κέντρου Πρόληψης Αχαΐας.

Στις 20  Οκτώβρη του 1997   κατατίθεται το ιδρυτικό Καταστατικό της  Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας.

Μερικά σημαντικά άρθρα  του  καταστατικού.

Άρθρο 2 Έδρα της Εταιρείας είναι η πόλη της Πάτρας και δη τα γραφεία που  στεγάζεται η ΠΡΟΤΑΣΗ, που  βρίσκονται στο Κέντρο Περιβάλλοντος και Υγείας του Δήμου Πατρέων Αγ. Γεωργίου 104, μέχρι να επισκευαστεί το κτίριο Βότση 51 που ανήκει κατά χρήση στην Ν.Αχαΐας. Η ΠΡΟΤΑΣΗ  προτείνει  την συστέγαση των 2 φορέων  στα πλαίσια της διευκόλυνσης ίδρυσης του Κέντρου Πρόληψης Αχαΐας.

Άρθρο 5   Στο πρόγραμμα Α (Πρόληψη στον Δήμο  Πατρέων) που υλοποιείται σε  συνεργασία Δήμου Πάτρας και ΠΡΟΤΑΣΗΣ , οι 2 φορείς συμφωνούν ότι φορέας υλοποίησης θα είναι η ΠΡΟΤΑΣΗ  και ο Β.Πασσάς εκπρόσωπος της ΠΡΟΤΑΣΗΣ  στο Δ.Σ. της Εταιρείας θα είναι και ο επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος.

Στις  8/1/98  εγκρίνεται από το Πρωτοδικείο το Εταιρικό του Κέντρου Πρόληψης Αχαΐας.

Στις 6  Μάρτη  του 1998  το Δ.Σ του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  ( Αρ. Δ.Σ  Νο 3 ) αποφασίζει  η ΠΡΟΤΑΣΗ στο πλαίσιο της συνεργασίας με Κέντρο Πρόληψης Αχαΐας  να  αναλάβει  σε  συνεργασία με τον Δήμο Πατρέων το  πρόγραμμα πρόληψης στην τοπική  κοινωνία της περιοχής.

Επίσης θα έχει την ευθύνη και την εκπαίδευση των  πυρήνων εθελοντών στους 4  Δήμους, μέλη της Αστικής Εταιρείας ( Ακράτα, Αίγιο, Καλάβρυτα και Αχαγιά ), σε  συνεργασία με την Νομαρχία.

 

Η  πλειοψηφία των εργαζομένων στελεχών της ΠΡΟΤΑΣΗΣ, συστήνουν την επιστημονική ομάδα του Κέντρου Πρόληψης Ν. Αχαΐας.

Στις 13 Απρίλη του 1998 στο Δ.Σ του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ( Αρ. Δ.Σ Νο 5  ) αποφασίσθηκε το προσωπικό λόγω της ιδιαίτερης  εξειδίκευσής που πρέπει να έχει,  να είναι εργαζόμενα  στελέχη με  εμπειρία και εκπαίδευση από την ΠΡΟΤΑΣΗ.  Επιστημονικός διευθυντής ορίζεται ο Βασίλης Πασσάς, ο οποίος προσφέρεται να καλύπτει εθελοντικά, χωρίς αμοιβή την θέση αυτή. Τα χρήματα αυτά θα δίνονται απευθείας  στην ΠΡΟΤΑΣΗ  τόσο για τις άμισθες υπηρεσίες του επιστημονικού υπεύθυνου αλλά και  όλες τις άλλες παροχές σε υποδομή, οικονομική και στελεχική στήριξη της ΠΡΟΤΑΣΗΣ προς το Κέντρο. Με  αμοιβή που καθορίζεται από την σύμβαση με ΟΚΑΝΑ  προσλαμβάνονται  5 εργαζόμενα  στελέχη που εργάζονταν ήδη στην Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ».

Η ΠΡΟΤΑΣΗ  αναλαμβάνει να καλύπτει με δική  της εργαζόμενη την θέση της γραμματέως.

Στις 22  Μάη του 1998  η   ΠΡΟΤΑΣΗ   ξεκινά το πρόγραμμα  Β του Κέντρου Πρόληψης   σε Αίγιο και Ακράτα σε ομάδες εθελοντών της περιοχής.

Στις 30 του Μάη του 1998 υπογράφεται η πρώτη  τριετής  σύμβαση  του Δ.Σ. του  Κέντρου Πρόληψης Αχαΐας  με  τον ΟΚΑΝΑ  ( 1998-2001 ).

Στην σύμβαση αυτή αναφέρεται το ιστορικό πρόληψης στην Πάτρα και ο ρόλος της ΠΡΟΤΑΣΗΣ  στην οργάνωση των τοπικών φορέων, οι οποίοι συμμετέχουν στο Δ.Σ του Κέντρου Πρόληψης Αχαΐας. Αξιοποιούνται τα στοιχεία ερευνών και δουλειάς της ΠΡΟΤΑΣΗΣ . Καταγράφεται  αναλυτικά η εμπειρία της ΠΡΟΤΑΣΗΣ, οι εκπαιδεύσεις από επιστημονικούς φορείς και η συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ. Το πρόγραμμα της σύμβασης στηρίζεται στην φιλοσοφία πρόληψης της ΠΡΟΤΑΣΗΣ  και στο μοντέλου εθελοντισμού με την έννοια των ενεργών πολιτών.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ   έχει την επιστημονική ευθύνη του προγράμματος Α (Πρόληψη στον Δήμο Πατρέων) και στηρίζει με εθελοντές και το πρόγραμμα Β  (Πρόληψη σε περιφερικούς Δήμους).

Εκτός της επιστημονικής ευθύνης που έχει με την συμμετοχή του επιστημονικού υπεύθυνου, έχει επίσης την επιστημονική εποπτεία και αξιολόγηση των προγραμμάτων.

Επιστημονικός υπεύθυνος  του Κέντρου Πρόληψης Αχαΐας παραμένει  ο Β. Πασσάς  με άμισθη σχέση. Συμφωνείται  και πάλι το ποσό που αντιστοιχεί περίπου στην αμοιβή του,  να δίδεται για την στήριξη των προγραμμάτων της ΠΡΟΤΑΣΗΣ.   Το ποσό αυτό εντάσσεται στον οικονομικό προϋπολογισμό της σύμβασης.

Προσλαμβάνονται τα πρώτα 5 επιστημονικά στελέχη  πρόληψης από εργαζόμενους της ΠΡΟΤΑΣΗΣ, που έχουν προέλθει από την συμμετοχή τους ως εθελοντές στον φορέα.

Από τις 30/5/1998 μέχρι σήμερα έχουν περάσει περισσότερα από 18 χρόνια. Το ταξίδι των 2 φορέων συνεχίζεται. Και μαζί και μόνοι. Πάντα στις  ίδιες  αξίες και με το ίδιο μεράκι και φιλοσοφία για  τις αιτίες της εξάρτησης και την πρόληψη. Τα πρόσωπα αλλάζουν, οι τακτικές διαφέρουν μερικές φορές αλλά οι 2 φορείς κινούνται παράλληλα  προς τον ίδιο σκοπό,  λειτουργώντας όπως τα ζωντανά κοινωνικά συστήματα, με  δυσκολίες, με επιτυχίες και με αποτυχίες αλλά με  μεθοδολογία που βοηθά  στην διόρθωση και την εξέλιξη.

Εκτιμούμε ότι το ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ, ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΣ,   ΚΑΙ η ΠΡΟΤΑΣΗ λειτουργούν ως ένα ιδιαίτερα  εξελιγμένο Δίκτυο        στο  οποίο λειτουργούν  ισότιμα και οι δύο φορείς. Υπάρχει κοινός σκοπός και κοινή φιλοσοφία των δύο φορέων. Έχει  διαμορφωθεί ένα σταθερό συμβόλαιο αρχών, φιλοσοφίας, μεθοδολογίας σύμφωνα  με το  οποίο  λειτουργούν  οι  δύο φορείς. Έχει  διασαφηνισθεί ο κοινός τόπος συνάντησης, όπου η ευθύνη  ανήκει και στους  δύο  φορείς και είναι καθαρό το μέρος του έργου κάθε  φορέα  το οποίο λειτουργεί αυτόνομα. Η  τάση  είναι να μεγαλώνει ο κοινός  τόπος.

        

0
0
0
s2sdefault

join

newsletter

contact

calendar

 

15

© 2015 Protasi. All Rights Reserved. Designed By Aktis.gr

Search