ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 7-18 ΕΤΩΝ

ΣΚΟΠΟΣ του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Η πρόληψη των εξαρτήσεων καθώς και κάθε επιζήμιας συμπεριφοράς των παιδιών στην ψυχική και σωματική τους υγεία  αποτελεί και τον βασικό σκοπό του φορέα μέσα από την ολιστική προσέγγιση στα περιβάλλοντα που κινούνται και διαμορφώνονται τα παιδιά. Η Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ» έχει μια μεγάλη εμπειρία στην εμψύχωση και την ενδυνάμωση της προσωπικότητας των παιδιών, καθώς από το 1993 λειτουργεί ομάδες παιδιών στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.) στον ιδιόκτητο χώρο που διαθέτει.

            Εκατοντάδες παιδιά και νέοι από 4 έως 22 χρόνων έχουν δεχθεί τις υπηρεσίες της «ΠΡΟΤΑΣΗΣ» στην πρόληψη, στην ανάδειξη των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων μέσα από δημιουργική απασχόληση, στην διεύρυνση των οριζόντων μέσα από διακρατικές ανταλλαγές και σε πολλές άλλες δράσεις.

 Μέσα στις νέες κοινωνικοοικονομικές  συνθήκες που διαμορφώθηκαν στην χώρα μας και που καλούνται σήμερα να ζήσουν τα παιδιά, η «ΠΡΟΤΑΣΗ» ανταποκρίνεται στην ανάγκη της κοινότητας αλλά και μέσα στο γενικότερο πλαίσιο του σεβασμού της διαφορετικότητας και της συνύπαρξης που διαπνέει την φιλοσοφία του φορέα.

Το πρόγραμμα εμπλουτίζει, συστηματοποιεί και προχωρά ακόμα βαθύτερα και ολοκληρωμένα στην πρωτογενή και δευτερογενή  πρόληψη της εξάρτησης από ουσίες, συμπεριφορές και  παραβατικές καταστάσεις. Το πρόγραμμα εστιάζει στην κοινωνικοποίηση τυπικών παιδιών και  παιδιών με ήπιες  δυσλειτουργίες, προ όφελος και των δύο ομάδων στόχου. Μέσα σε ένα ασφαλές πλαίσιο σεβασμού και αποδοχής, τα παιδιά εκφράζουν συναισθήματα και απόψεις  μέσα στις ομάδες που λειτουργούν,  αναλαμβάνουν ρόλους ευθύνης, εξελίσσονται, δημιουργούν σχέσεις, αλληλεπιδρούν με συνομηλίκους, ενδυναμώνονται.

 Οι  επαγγελματίες και εθελοντές εμψυχωτές τους, με βιωματικούς τρόπους, σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, μεθοδολογίες ανάδειξης προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη ευαισθητοποιούν και εκπαιδεύουν  τα παιδιά σε θέματα που έχουν να κάνουν με την υπεύθυνη και ενεργό στάση τους ως πολίτες μέσα από:

*την αποδοχή της διαφορετικότητας,

*την αλληλεγγύη,

*την  αποφυγή της ρητορικής του μίσους,

*την συνειδητοποίηση και άμβλυνση  του ρατσισμού και της ξενοφοβίας,

*την ανοχή και την διαπολιτισμική κατανόηση,

*την  κατανόηση και εφαρμογή της δημοκρατίας,

*την προστασία του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος,

*την διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς,

*την φροντίδα της σωματικής και  ψυχικής τους υγείας.

Η δημιουργική απασχόληση των παιδιών μέσα από δραστηριότητες (κατασκευές, ζωγραφική, θέατρο, μουσική, κουκλοθέατρο, φωτογραφία, χρήση νέων τεχνολογιών, περιβαλλοντικές δραστηριότητες) θα αποτελέσει το όχημα για την πρόληψη και την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Ταυτόχρονα το πρόγραμμα ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την διαπολιτισμικότητα και την ουσιαστική συνύπαρξη- θα εμψυχώσει τα ίδια παιδιά να αναλάβουν πρωτοβουλίες  που θα αναδεικνύουν τα παραπάνω θέματα και  που θα επιλέξουν τα ίδια, λειτουργώντας ως πολλαπλασιαστές σε άλλα παιδιά στην πόλη, αλλά και στην Ευρώπη  μέσα από το δίκτυο INEPS που συνεργαζόμαστε. 

 

MIKRH

 

0
0
0
s2sdefault

join

newsletter

contact

calendar

 

15

© 2015 Protasi. All Rights Reserved. Designed By Aktis.gr

Search